lmmp.net
当前位置:首页 >> 10.05÷32列竖式计算保留一位小数. >>

10.05÷32列竖式计算保留一位小数.

0.58 × 32 = 18.6保留一位小数)

得看你自己了😏

两边同乘10 105除以32=3.28125 看情况四舍五入

32.5除以3.7=8.8 仅供参考

4148 ÷ 32 = 129.625

25乘32列竖式怎么列的? 25x32=800

列式如下:

4.5625 32/146 128 180 160 200 192 80 64 160 160 0

10.286×0.32 = 3.29152 ≈ 3.29(保留两位小数)

39.68÷32=1.24 ~回答完毕~ ~\(^o^)/~祝学习进步~~~

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lmmp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com